Muzeum vojenského opevnění MO-S15

Těžké opevnění

Těžké opevnění

Objekty těžkého opevnění se souhrnně nazývají sruby. Ty dělíme podle výzbroje a účelu na pěchotní, dělostřelecké, vchodové, minonetné ap. Podle stavebního řešení se dělí na jedno nebo oboustanné, jedno- nebo dvoupatrové aj.

Sruby patřící do sestavy jsou tvrzové, ostatní jsou samostatné. Podle počtu věží se dělí na jedno až čtyřzvonové. Dále se sruby dělí podle odolnosti : 1 a 2 -arabská, I, II, III a IV -římská odolnost. v prudkých svazích se vyskytují příčně i podélně stupněné objekty. Každý objekt TO byl konstruován přesně dle terénu a úkolů, které měl plnit takže nenacházíme ani dva naprosto stejné objekty