Muzeum vojenského opevnění MO-S15

Šibenice

OP-S 30
OP-S 31
OP-S 32
OP-S 33
OP-S 33a
OP-S 34
OP-S 35
OP-S 35a
OP-S 36a
OP-S 36b