Muzeum vojenského opevnění MO-S15

Malé Hoštice

OP-S   1 Nezadán
OP-S   2 Nezadán
OP-S   3 Nezadán
OP-S   4 Nezadán
OP-S   5 Nezadán
OP-S   6 Na zbytkovém
OP-S   7 Nezadán
OP-S   8 Nezadán
OP-S   9 Na lukách
OP-S 10 Na křižovatce
OP-S 11 U cihelny
OP-S 12 Na rytířském
OP-S 13 U pískovny
OP-S 14 U obrázku
OP-S 15
U kruhovky