Muzeum vojenského opevnění MO-S15

Opava (OP)

      Linie opavského opevnění měla dosahovat délky 67 km. Měla se rozkládat mezi Smolkovem a Mnichovem. Bohužel se celý úsek do září roku 1938 dostavět nestihlo. V plánu celé linie se hovoří o 87 těžkých objektech, které již odešly z rýsovacích prken pracovníků vojenské stavební služby při MNO. Zpráva stavební stránky spadala pod ŽSV IV se sídlem v Opavě. Jako u každé jiné oblasti byla linie rozdělena na podúseky a ty byly zadávány ke stavbě podle své důležitosti. Takže na plánech bylo sedm podúseků, ale do osudného září byly zadány stavebním firmám pouze čtyři s celkovým počtem 41 těžkých objektů.

ŽSV IV / 1. Malé Hoštice,  IV / 2. Jaktař,  IV / 3.  Milostovice,  IV / 4. Šibenice,  IV / 5., 6., 7. (poslední 3 nezadány) 

         Tvar krajiny okolo Opavska je rovinatý a hlavně v této části se počítalo s největšími nápory nepřítele, který měl rozkaz útočit směrem Bruntál-Olomouc. Byla německá 2. armáda tlačící na celý sever naší hranice (hlavně postavení těžkých objektů). V drtivé většině vyprojektovaných srubů jsou použity protitankové kanóny, právě kvůli tíži náporu a zdejšímu terénu. Hlavní směry byly zajištěny již v roce 1938, dostavět zbývalo 32 izolovaných těžkých srubů, tedy úsek přibližně 15 km. Nedostavěná část procházela převážně těžko prostupným lesem, takže její důležitost nebyla taková a s jejím dostavěním se počítalo někdy okolo roku 1941, tedy v posledních měsících 1. fáze vystavby opevnění.

         Dělostřeleckou podporu linii by poskytovala tvrz Šibenice, ovšem v roce 1938 byla v počátečních stadiích stavby, vždyť její stavba byla zadána 30. dubna 1938. Její podzemí bylo jedno z nejdelších a pro rozvážení materiálu se - jako v jediné tvrzi čs. opevnění - měla využít elektrická lokomotiva. Budovala ji pražská firma Lanna a.s. Rok a dva měsíce měl stavebník na dokončení stavby za 97 924 789 tehdejších korun českých.