Muzeum vojenského opevnění MO-S15

Smolkov

MO-S 38 V lese
MO-S 39 U trigonometru
MO-S 40 Nad silnicí
MO-S 41 Nad valchou
MO-S 42 Nad hájem