Muzeum vojenského opevnění MO-S15

Lehké opevnění vzor 37

Lehké opevnění vzor 37

Objekty vz. 37 tvořily oproti vz.36 souvislé linie, někde i ve více než dvou sledech. Střílely především bočně, někdy i kose a čelně.V 1. sledu se nacházely výlučně objekty "A" a "D" pálící bočně. V dalších sledech se objevovaly i typy "B","C","E" určené především pro palbu čelní. Objekty prvního sledu kladly hlavní odpor, boční palby zasahovaly 500-600 metrů před linii. Druhý sled byl posilový a byl od prvního vzdálen 100- 600 metrů.