Muzeum vojenského opevnění MO-S15

Zbraně

Těžký kulomet vz.37

Těžký kulomet ZB-53 (vojenské značení TK vz. 37) je vzduchem chlazená zbraň v ráži 7,92 mm Mauser založená na principu odběru prachových plynů z hlavně. Zbraň vychází z těžkého kulometu vz. 35, vyvíjeného od roku 1933 pro útočnou vozbu (dobový výraz pro tanky, obrněná auta a obrněné vlaky) a pro potřeby Ředitelství opevňovacích prací. Od svého předchůdce se TK vz. 37 liší zvláště možností plné zaměnitelnosti součástek. Vyráběn byl od roku 1937 až do začátku 50. let, nejprve pouze v Československé zbrojovce Brno, v roce 1939 byla výroba přesunuta na nově vzniklou Zbrojovku Vsetín. Licence na kulomet byla před válkou prodána do Anglie, kde byla vyráběna firmou BSA v Birminghamu po celou válku pro britská obrněná vozidla pod označením BESA1. Dále byla zbraň v hojném počtu vyvážena do mnoha zemí, například do Rumunska, Jugoslávie, Argentiny a dalších zemí střední a jižní Ameriky a též do Číny, Íránu nebo Afghánistánu. Po okupaci tzv. Druhé republiky výroba dále pokračovala pro německý Wehrmacht. Z této výroby pochází i zde zachycená zbraň. Vývoj ve Zbrojovce Brno za války ale neustal, hlavní objem výzkumu byl věnovám zvláště na zvýšení kadence a u pokusných vzorků bylo dosaženo kadence až 1350 ran za minutu. Postupem doby ale docházelo k útlumu výroby ve prospěch německých typů a po válce pokračovala výroba nejprve jako dokončování ze součástek ještě z válečné produkce, v menší míře pak následovala novovýroba.
Žádné komentáře