Muzeum vojenského opevnění MO-S15

MO-S 15 Na výhledech